skip to main content

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020

05/08/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/05/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/04/2020

Weekly Net asset value report – Valuation date 29th April 2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng – Ngày định giá 22/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019

Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

12/07/2019 Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019

Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019