skip to main content
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/02/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/02/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/02/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/01/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/01/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/01/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/01/2021
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/12/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/12/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/12/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/12/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/12/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/11/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/11/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/11/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/11/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/10/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/10/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/10/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/10/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/09/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/09/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/09/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/09/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/08/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/08/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/08/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020
05/08/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/07/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/07/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/07/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/07/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/07/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/06/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/06/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/06/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/06/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/05/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/05/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/05/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/05/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/05/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/04/2020
Weekly Net asset value report – Valuation date 29th April 2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/04/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/04/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/04/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/04/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/04/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/04/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/03/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/03/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/03/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/03/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/03/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/03/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/03/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/03/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/02/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/02/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/02/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/02/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/02/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/02/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/02/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/02/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/01/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/01/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng – Ngày định giá 22/01/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/01/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/01/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/01/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/01/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/01/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/01/2020
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/01/2020
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/12/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/12/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/12/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/12/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/12/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/12/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/12/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/12/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/11/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/11/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/11/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/11/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/11/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/11/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/11/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/11/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/10/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/10/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/10/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/10/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/10/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/10/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019
Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
12/07/2019 Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019
Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019