Tại Chubb, chúng tôi nhận rõ trách nhiệm của mình là cung cấp giải pháp nhằm giúp khách hàng quản lý các rủi ro môi trường, giảm tác động của chúng ta tới môi trường, và có đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Báo cáo Môi trường 
Báo cáo Môi trường hàng năm của Chubb nêu toàn bộ phạm vi của chương trình các sáng kiến bảo vệ môi trường của công ty. Nội dung của báo cáo bao gồm: 

  • Biện pháp Chubb áp dụng nhằm quản các rủi ro tiềm tàng phát sinh từ biến đổi khí hậu toàn cầu 
  • Các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm Chubb cung cấp nhằm thúc đẩy các giải pháp thị trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường khí hậu 
  • Những tiến bộ của Chubb trong việc giảm khí thải nhà kính từ hoạt động của mình 
  • Những hoạt động nhân đạo của công ty nhằm bảo vệ môi trường 

Hàng năm Chubb báo cáo cho Dự án Công khai Khí thải Carbon (CDP) về các rủi ro hội biến đổi khí hậu thể mang lại cũng như các hoạt động phát thải. Ngoài ra, báo cáo hàng năm của công ty cũng bao gồm chứng nhận của một bên thứ ba về chương trình giảm khí thải nhà kính của công ty. 

Các Giải pháp Môi trường
Chubb giữ vị trí tiên phong trong việc triển khai các giải pháp bảo hiểm tiên tiến liên quan đến môi trường, bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro nhà xưởng, trách nhiệm ô nhiễm của dự án nhà thầu, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch các dự án làm sạch môi trường, cũng như các dịch vụ vấnxây dựng xanh một loại hình bảo hiểm tài sản giúp xây dựng lại nhà xưởng một cách lợi hơn cho môi trường sau khi xảy ra tổn thất  

Vai trò của Chubb trong việc hạn chế rủi ro của chuỗi cung ứng trong các hoạt động toàn cầu thông qua dịch vụ đánh giá rủi ro của công ty đã giúp các tổ chức xác định được các nguy liên quan đến khí hậu đồng thời một đội ngũ chuyên gia quản rủi ro sẵn sàng trợ giúp trong việc quản các thách thức môi trường biến đổi khí hậu gây ra. 

Giảm Khí thải Carbon
Mục tiêu chính trong chương trình môi trường của Chubb đánh giá, ghi nhận giảm khí thải nhà kính (GHG) trong các hoạt động của công ty. Trước khi ACE mua lại Tập đoàn Chubb vào tháng Giêng năm 2016, tr thành công ty hàng đầu trên thị trường bảo hiểm toàn cầu hoạt động dưới thương hiệu nổi tiếng Chubb, ACE đã công bố mục đích chung của toàn công ty giảm 10% khí thải nhà kính trên mỗi nhân viên từ năm 2012 tới 2020. Trong năm 2015, công ty đã giảm được 5,3% khí thải trên mỗi nhân viên so với năm 2012. Mục tiêu này được đề ra từ Tháng 9 năm 2014 sau khi Chubb thành công trong mục tiêu giảm khí thải lần đầu của mình, đạt được mức giảm 8% mỗi nhân viên từ năm 2006 đến 2012. Từ năm 2006 đến 2012, lượng khí thải nhà kính của công ty giảm gần 27% trên mỗi nhân viên. Thành công của Chubb trước đây trong việc giảm khí thải carbon bao gồm giảm 18% phạm vi phát thải 1 2 từ năm 2008 đến 2014 tại các sở công ty quản . 

Công ty Chubb mới cam kết theo đuổi mục tiêu giảm khí thải nhà kính dự kiến sẽ công bố một mục tiêu mới trong năm 2017, bao gồm cả các hoạt động của Chubb . Công ty hợp nhất này sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp thành công trong việc giảm khí thải nhà kính, bao gồm lắp đặt hệ thống chiếu sáng thiết bị tiết kiệm năng lượng sử dụng hiệu quả hơn không gian văn phòng. 

Thành tích
Trong năm 2015, trước khi mua Chubb, điểm số công khai khí thải carbon CDP của ACE 99, điểm hiệu quả hoạt động B, nhờ đó công ty tên trong Danh sách các Công ty Dẫn đầu trong Công bố Khí thải Carbon của S&P 500. Năm 2014, công ty một trong chín công ty bảo hiểmtrong số 300 công ty được xếp hạngđược Ceres tuyên dương công ty dẫn đầu trong việc công bố các rủi ro liên quan đến khí hậu 

Các Hoạt  động Nhân đạo
Môi trường một lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động nhân đạo của Chubb. Chubb hỗ trợ các cộng đồng trên toàn thế giới nơi nhân viên của Chubb sống làm việc thông qua các tổ chức nhân đạo do Chubb thành lập qua các hoạt động tình nguyện do công ty tài trợ. Chẳng hạn, tiền cứu trợ từ các quỹ từ thiện của Chubb đã giúp bảo tồn những vùng đất dânkhu vực nhạy cảm trên khắp nước Mỹ toàn thế giới, cung cấp tài chính cho các công ty khởi nghiệp các hoạt động kinh doanhxanh”, hỗ trợ các chương trình giáo dục đề cao môi trường lành mạnh bền vững. 

a close up of a sign