Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life

Lô K, phòng 809, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84.8) 3914 1666
Fax: (84.8) 3821 6777
Website: www.chubblifefund.com.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8.30 – 17.30