For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X

Chubb Life FMC thực hiện dịch vụ quản lý đầu tư cho các Quỹ Bảo hiểm Nhân thọ cho Chubb Life Việt Nam kể từ khi được thành lập. Quỹ này được đầu tư vào các danh mục tài sản bao gồm trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư thỏa thuận và bất động sản tại Việt Nam tùy vào tính chất của mỗi loại sản phẩm bảo hiểm. Chubb Life FMC áp dụng quy trình đầu tư chặt chẽ của công ty trong thực hiện dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho tất cả các khách hàng.