Giá trị cốt lõi của Chubb nằm ở các khía cạnh:  

 • Chúng tôi là một công ty bảo hiểm
 • Chúng tôi quản lý rủi ro theo cách có kỷ luật
 • Chúng tôi không đánh đổi kỷ luật bảo hiểm để có được thị phần
 • Chúng tôi dựa vào dữ liệu khi đưa ra quyết định
 • Chúng tôi thực hiện công việc kinh doanh một cách có kỷ luật
 • Chúng tôi chấp nhận rủi ro khi chúng tôi hiểu rõ về rủi ro và có thể thu về một khoản lợi nhuận chấp nhận được
 • Chúng tôi bảo vệ bảng cân đối kế toán và xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh
 • Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có sản phẩm đa dạng, nhưng chúng tôi hành xử khiêm nhường như một công ty nhỏ
 • Chúng tôi tâm niệm về trách nhiệm mang đến giá trị cho các cổ đông, khách hàng, nhân viên và cộng đồng
 • Chúng tôi nuôi dưỡng các mối quan hệ sâu sắc và bền vững
 • Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ vượt trội – điều cốt yếu đối với thương hiệu của chúng tôi
 • Chúng tôi coi bảo hiểm là một ngành kinh doanh cao quý
 • Chúng tôi lạc quan về tương lai

Đòi hỏi sự xuất sắc từ chính bản thân mình, tự hào và đam mê trong công việc, chúng tôi mang đến lợi ích cho khách hàng và đối tác kinh doanh. Bạn sẽ thấy điều này trong tinh thần “mọi việc đều có thể” nổi tiếng của chúng tôi: Tốc độ và công sức chúng tôi đưa vào mỗi công việc…không ngừng tìm kiếm những giải pháp tốt nhất trong mỗi tình huống… quan tâm tới từng chi tiết. Điều mà những người khác coi là trở ngại thì chúng tôi coi là cơ hội sáng tạo. Tất cả những điều này góp phần tạo nên năng lực vượt trội, đáng để chúng tôi tự hào.