Các thông tin chung về mục tiêu, chiến lược đầu tư, ban đại diện quỹ và hướng dẫn đầu tư.

Thông tin chung - Mục tiêu và Chiến lược đầu tư

 • Mục tiêu đầu tư:
 • Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà Đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định an toàn và một phần vào các cổ phiếu cơ bản có hoạt động kinh doanh tốt và được tự do chuyển nhượng với mục đích phân tán rủi ro đầu tư và mang lại cho các Nhà Đầu tư kết quả tốt nhất từ việc quản lý danh mục đầu tư phù hợp với các quyết định của Nhà Đầu tư và Pháp luật.
 • Chiến lược đầu tư:
 • Quỹ định hướng xây dựng một danh mục tập trung chủ yếu vào trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định. Trong đó, trái phiếu sẽ bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo quy định của Pháp luật, trái phiếu chuẩn bị niêm yết (trong vòng mười hai (12) tháng kể từ Ngày Giao dịch), chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo quy định của Pháp luật, trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng có uy tín hoặc có cam kết mua lại của tổ chức phát hành, trong đó ưu tiên trái phiếu của các tổ chức phát hành là các công ty, tập đoàn lớn. Các tài sản thu nhập cố định khác bao gồm tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi tại các ngân hàng uy tín.
 • Việc phân bổ tài sản có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhận định của Chubb Life FMC, với mục đích bảo toàn vốn và mang lại lợi nhuận tối ưu cho Nhà Đầu tư. Ngoài ra, Quỹ có thể cân nhắc đầu tư vào một danh mục đa dạng với các cổ phiếu niêm yết theo quy định của Pháp luật có giá trị vốn hóa lớn cũng như thanh khoản cao trên HOSE và HNX.

Ban đại diện quỹ

Ban đại diện quỹ gồm 3 thành viên:

Ông Trịnh Thanh Cần: có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tư vấn quản lý đầu tư. Trước khi là Tổng Giám đốc tại Công ty Chứng khoán Á Châu (ACBS), ông từng giữ vị trí Giám đốc phụ trách về tư vấn đầu tư, Giám đốc nghiên cứu tại nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam. Trước đó, ông cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng tại Việt Nam (HSBC) và Hoa Kỳ (Downey Savings Bank). Ông tốt nghiệp Đại học California (Hoa Kỳ) và có Bằng quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

Ông Nguyễn Trọng Đức: có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm toán nội bộ. Trước khi giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty Ogilvy & Mather Vietnam, ông từng làm Giám đốc Tài chính tại Công ty Philips Electronics Vietnam, Công ty Victoria Vietnam Group. Ông cũng từng có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ cho Công ty Victoria Vietnam Group. Trước đó, ông từng là Kiểm toán viên, chuyên trách mảng ngân hàng tại Công ty Kiểm toán KPMG. Ông là Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Ngân hàng. Ông có bằng MBA tại Trường Quản trị Maastricht và chứng chỉ Kiểm toán viên.

Bà Trần Việt Hương: có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật và quản lý. Hiện nay, bà là Luật sư Thành viên của Công ty Luật Avenir. Bà đã tư vấn cho một số quỹ đầu tư, công ty trong và ngoài nước liên quan đến giấy phép đầu tư, thuế, các giao dịch M&A và sau M&A tại Việt Nam. Trước đây, bà đã từng làm Chuyên viên tư vấn thuế và đầu tư cho hai trong số bốn công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới là Coopers & Lybrand - AISC (nay là PwC) và KPMG. Bà là Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM. Bà hiện là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM.

Thông tin chi tiết về CBPF

Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Tên tiếng Anh: Chubb Bond Plus Fund

Tên viết tắt: CBPF

Loại hình: Quỹ mở

Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life

Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Tổ chức kiểm toán: Đại hội Nhà Đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (trong trường hợp Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ) sẽ quyết định chọn công ty kiểm toán dựa trên các đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ

Đại lý phân phối: Chubb Life Fund Management Company Linmited

Đại lý chuyển nhượng: Vietnam Securities Depository (VSD)

Mức đầu tư tối thiểu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

Tần suất giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (trừ ngày lễ theo quy định của pháp luật)

Hướng dẫn đầu tư

1. Mở tài khoản giao dịch CCQ CBPF

Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, trong nước hay nước ngoài (loại trừ các nhà đầu tư USA) đều có thể mua CCQ CBPF. Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ mở tài khoản ở đại lý phân phối được chỉ định, hồ sơ bao gồm giấy tờ cá nhân/tổ chức và các mẫu biểu được cung cấp tại bất kì Điểm nhận lệnh của Đại lý phân phối và trên trang thông tin điện tử của Chubb Life FMC tại www.chubblifefund.com.vn.

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF:

Tổ chức trong nước

 • Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ (tải tại đây).
 • Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, và các văn bản điều chỉnh (nếu có), các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của Nhà Đầu tư tổ chức (nếu có).
 • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng thanh toán Chứng chỉ Quỹ.
 • Văn bản ủy quyền (nếu có).
 • Văn bản hợp lệ về việc quyết định đầu tư, thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ.
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/thị thực xuất nhập cảnh gần nhất của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn góp và người được ủy quyền đặt lệnh.

Cá nhân trong nước

 • Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ (tải tại đây).
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/Thị thực xuất nhập cảnh gần nhất (có bản gốc đối chiếu).
 • Bản gốc Hợp đồng Ủy quyền có công chứng (nếu có).
 • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng thanh toán Chứng chỉ Quỹ.

Cá nhân và tổ chức nước ngoài

 • Hồ sơ như đối với cá nhân và tổ chức trong nước.
 • Xác nhận đăng ký tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)
 • Giấy xác nhận Mã số giao dịch.

2. Thời gian giao dịch

 • Tần suất giao dịch: 1 lần mỗi tuần.
 • Ngày giao dịch: thứ Tư hàng tuần (ngày T.) (*)

(*) Ghi chú: vui lòng nộp hồ sơ cho Đại lý phân phối trước 14h30 ngày thứ Ba (ngày T-1) cho ngày giao dịch của tuần đó.

3. Thông tin chuyển tiền

 • Nhà Đầu tư thanh toán tiền đăng ký mua CCQ vào một tài khoản phong tỏa của Quỹ CBPF mở tại Ngân hàng Giám sát.
 • Thời điểm thanh toán cuối cùng: Ngân hàng Giám sát phải nhận được tiền thanh toán mua tại tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát trước 15h00 ngày T-1.
 • Hình thức: chuyển khoản từ tài khoản của Nhà Đầu tư hoặc từ cá nhân/tổ chức không phải là Nhà Đầu tư.
 • Ngân hàng chuyển tiền: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

4. Giao dịch thành công

 • Thời hạn xác nhận giao dịch: Đại lý Phân phối gửi thông báo bằng văn bản xác nhận cho Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày kể từ Ngày Giao dịch.
 • Thời hạn thanh toán: Số tiền thu được từ Lệnh Bán thành công, sau khi trừ phí chuyển tiền và thuế (nếu có) sẽ được thanh toán vào tài khoản của Nhà Đầu tư trong vòng năm (05) ngày kể từ Ngày Giao dịch.

5. Đại lý phân phối

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE

 • Giấy phép thành lập và hoạt động số: 52/GP-UBCK do UBCK NN cấp ngày 24/10/2013.
 • Địa chỉ: Lô K, tầng 8, toàn nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại: (84 28) 3914 6666
 • Fax: (84 28) 3821 6777
 • Website: www.chubblifefund.com.vn