Cơ hội Nghề nghiệp

Chubb luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc để gia nhập đội ngũ những người luôn khao khát và thành đạt như chúng tôi

Văn hóa

Văn hóa doanh nghiệp của Chubb là năng động, kỷ luật và hiệu quả cao. Đó là sự toàn tâm toàn ý trong công việc.

Học tập và Phát triển

Chubb cam kết đào tạo và phát triển nhân viên để phát huy tối đa tiềm năng, để họ có thể phục vụ khách hàng theo cách tốt nhất